Συνέδριο «Προτάσεις Τέχνης & Πολιτισμού στην Εκπαίδευση» 24 Νοεμβρίου 2019

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 το Κ.Π.Ε. Μουζακίου συμμετείχε με βιωματικό εργαστήριο στις εργασίες του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου μας υλοποίησαν το βιωματικό εργαστήριο «Δεύτερη ζωή…έχει!» με θέμα τη διαχείριση απορριμμάτων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, έγινε εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης απορριμμάτων, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των συνηθέστερων πρακτικών και την παγκόσμια κατεύθυνση των 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle: Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, να εξοικειωθούν με διαφορετικά είδη χρωμάτων και μέσων χειροτεχνίας και στη συνέχεια να δημιουργήσουν χρηστικά αντικείμενα και καλλιτεχνήματα από χρησιμοποιημένες συσκευασίες και υλικά με την τεχνική του ντεκουπάζ. Οι κατασκευές παρουσιάστηκαν με μια διαθεματική προσέγγιση, καθώς προτάθηκαν λύσεις και τρόποι αξιοποίησής τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Το εργαστήριό μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι συμμετέχοντες αποχώρησαν με τις κατασκευές που οι ίδιοι δημιούργησαν, οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν σε περιβάλλον τάξης με λίγα υλικά και σε σύντομο χρόνο.

Ευχαριστούμε πολύ τους εκπαιδευτικούς για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και την ενεργό συμμετοχή τους.